Förbättrar Kumon inte betygen i japanska språket Vad är tillvägagångssättet för att koppla till betyg

2023-05-14

Japanska (språk)

t f B! P L

Det är osannolikt att Kumon Japanese ensamt kommer att leda till en häpnadsväckande förbättring av de japanska språkkunskaperna. Detta beror på att det tar tid att förvärva japanska språkkunskaper och Kumon är inte tillräckligt för att se till att du läser tillräckligt mycket.

Kumon Japanese ger dig dock det ordförråd, den läshastighet och det intresse för böcker som du behöver för att öka din läsning. Genom att skapa möjligheter för barnen att komma i kontakt med böcker utifrån dessa styrkor kan Kumon japanska vara mycket effektivt.

Läsningen blir närmare snabbläsning än närläsning.

Den första effekten av Kumon som helhet är att snabbhet utvecklas före noggrannhet.

I Kumon får du bara göra en massa arbete. I klubbverksamhet och på jobbet finns det en idé om att man ska vänja sig vid saker snarare än att lära sig dem, och jag är säker på att du har haft erfarenhet av sådana metoder som 100 knocks och studieläger när du var student, och på jobbet gäller det särskilt för dem som undervisar att man förstår mer genom att faktiskt vara på plats än genom att förklara saker muntligt. Detta gäller särskilt för dem som undervisar.

Ingen vill vara i det skede där man måste vänja sig vid saker och ting innan man lär sig dem, och ingen vill vara i det skede där man måste vänja sig vid varje sak. I studieläger känner man sig ofta utmattad och kan inte koncentrera sig. Det finns ingen möjlighet att göra jobbet utan att göra några misstag om man inte vet vad man gör. Genom att bara göra det kan man uppleva en massa information som man inte bara kan prata om. Någon som bara har lärt sig bokföring kommer inte att vara omedelbart effektiv inom redovisningsområdet, men när du väl har avslutat räkenskaperna kommer du att kunna hantera en hel del arbete.

Detta är också fallet i Kumon, där det enda som visas även när man lär sig ett nytt område är exempel. Kvalitet följer inte omedelbart, eftersom tonvikten ligger på att prova både problem och mängden läxor. Detta är också fallet i japanska, som mer liknar snabbläsning än närläsning av texter.

De slarviga felen ökar under tillväxtprocessen.

Vad händer då? Under den process där man gör framsteg i Kumon ökar de slarviga misstagen.

Vad händer när du gör övningar som 100 slag eller 100 smashes och du gör ett misstag? Du reflekterar inte över det, analyserar orsaken till misstaget och vidtar åtgärder för att undvika att göra misstaget nästa gång. Innan du hinner tänka på det kommer nästa misstag. När du sedan upprepar misstaget om och om igen får du en känsla för hur du kan göra misstag.

Enligt principen "övning ger färdighet" är upprepning av misstag om och om igen ett sätt att bli bättre.

Som ett resultat av detta ökar Kumon antalet slarviga misstag. Detta är särskilt bekymmersamt ur föräldrarnas synvinkel vid skolprov. Om barnet inte känner att skolprovet är det viktigaste att fokusera på kommer det inte att uppmärksamma misstag på samma sätt som med Kumon.

Ibland läser de inte texten ordentligt om de tittar på den ur frågans synvinkel.

Det kan också hända att barnen inte läser texten ordentligt förrän runt F-materialet. Detta beror på att frågeformatet liknar fyll i-blanketterna och att många frågor kan besvaras utan att man behöver läsa hela texten.

I Kumon dyker det så småningom upp frågor som sammanfattningar av hela texten, och från omkring G-materialet (motsvarande första året på junior high school) blir det svårare att besvara frågor utan att läsa hela texten. På grundskolenivå är det svårt att sammanfatta hela meningar, och det är förståeligt att eleverna utvecklas steg för steg från den punkt där de kan förstå en del av en mening korrekt.

Men om du inte förstår att materialet i slutändan syftar till att förstå hela meningar kan du också missförstå att ditt barn läser fel. Om de gör ett fel kan de bli oroliga för om de kommer att kunna lära sig läsa på detta sätt.

Kanji räcker inte till för prov, men det kan hjälpa till med läsförståelsen.

När det gäller Kumons kanji finns det både åsikter om att det är bra att lära sig och att det inte alls räcker. Jag tror att den verkliga innebörden ligger i att "man kan känna till det minsta antal kanji som krävs för läsförståelse".

Kumon betonar läsförståelse. Ju svårare texten blir, desto svårare är det att förstå vad som skrivs utan ett visst ordförråd. I Kumon kan du lära dig det minsta antal kanji som krävs för denna läsförståelse. Kumons japanska kanji är högt ansedda i den bemärkelsen att de gör det möjligt för eleverna att läsa svåra texter.

Å andra sidan, när det gäller huruvida du kan få ett perfekt resultat på en kanjifråga i ett prov eller inte, är de kanji du lär dig i Kumon otillräckliga. I prov är kanjifrågorna grundläggande frågor som man inte får släppa. För att nå den nivån räcker det inte med enbart Kumon-japanska, utan du måste studera ytterligare vid tiden för provet.

Hastighetsläsningsförmåga är inte läsförståelse i sig självt.

De färdigheter som förvärvats fram till F-materialet är inte nödvändigtvis själva läsförståelsen. Detta beror på att texterna bara är ämnet och att det viktigaste målet är att förstå en del av texten korrekt, inte hela texten. Förmågan att tolka en del av en text korrekt leder så småningom till en förståelse av huvudtanken.

Därför betyder det inte att läsförståelse och tankeförmåga är fullt utvecklade i samband med Kumon- inlärningsprocessen, även om läshastigheten förbättras. Det är inte så lätt att läsa texter ordentligt med Kumon Japanese F-material eller på grundskolenivå som föräldrarna kanske förväntar sig.

Kumon japanska är effektivare ju längre man kommer.

När Kumon-materialen går vidare till lågstadie- och gymnasienivåerna blir det nödvändigt att förstå huvudmeningen i meningarna. Förmågan att förstå meningen i en mening utvecklas från att helt enkelt kunna förstå meningen i en del av meningen korrekt till att förstå hela meningen på ett djupare och bredare sätt.

Och det är inte allt. De texter som valts ut för Kumons läromedel är alla mästerverk, så kallade klassiker. Att få ta del av några av de bästa texterna bidrar helt enkelt till ett barns utbildning. Dessutom har mästerverk en kvalitet som kan föras vidare genom tiderna. Man kan säga att en av de stora förtjänsterna med Kumon är att den låter barnen uppleva det roliga med böcker.

Läsning är det enda sättet att utveckla japanska språkkunskaper.

Det går inte att säga att Kumon-utskrifterna ensamma är tillräckliga för att säkerställa en tillräcklig mängd läsning. Utskrifterna är endast utdrag ur mästerverk. Jämfört med personer som läser dussintals vanliga böcker per år kommer skillnaden i mängden läsning att vara 10 eller 20 gånger större. Och det enda sättet att utveckla dina kunskaper i japanska språket är trots allt att läsa många böcker.

Så vad är poängen med att göra Kumon Japanese i en sådan situation? Det är att kunna läsa många böcker med hjälp av den kraft som förvärvats genom Kumon.

Kumon gör det möjligt för dig att läsa texter snabbare. Mängden läsning är en förutsättning för att hitta bra böcker. Och det ger dem inte bara ett minimiförråd för läsning, utan också ett intresse för läsning genom att utsätta dem för mästerverk. De har till och med en lista med rekommenderade böcker för föräldrar som inte är bokkunniga.

Fördelarna med att läsa många böcker nämns på många ställen, men det finns många hinder för att få in en vana vid att läsa. Kumon Japanese undanröjer dessa hinder. Detta är den största fördelen med att fortsätta med Kumon Japanese.

QooQ